Kościół wzniesiono w latach 1959–60, ale historia tutejszej parafii sięga 1355 r. Jest to świątynia murowana, bezstylowa. Ołtarz główny składa się z elementów manierystycznych z 1. poł. XVII w. W jego środkowym polu znajduje się największy skarb świątyni – cudowny obraz Matki Bożej Gościeszyńskiej, zwanej też Madonną w ogrodzie mistycznym – XV-wieczne dzieło sztuki niderlandzkiej. Wizerunek Maryi od niepamiętnych czasów otaczano szczególną czcią, pielgrzymi przybywali tu już w XV w. Przez kolejne stulecia kult Gościeszyńskiej Pani był bardzo żywy, o czym świadczy liczba wotów. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej przybywający do Gościeszyna pątnicy ostatnie sto metrów drogi pokonywali na kolanach. Po 1945 r. pielgrzymki zostały zakazane, a kult nieco osłabł.

W 1992 r. łaskami słynący obraz został skradziony. Jego poszukiwania trwały sześć lat, ale na swoje miejsce w ołtarzu głównym powrócił dopiero w 2005 r. W 2000 r. Metropolita Gnieźnieński ustanowił regionalne sanktuarium Matki Bożej Gościeszyńskiej.