Kościół pochodzi z 2. poł. XV w. Jest niewielki, dwuprzęsłowy, murowany z cegły w układzie polskim. Wieża została zniszczona w czasie wielkiego huraganu w 1753 r. Mała świątynia jest skarbnicą dzieł sztuki, poczynając od rzeźbionego ołtarza, przez freski na ścianach, chrzcielnicę (XV/XVI w.) i ambonę (XVIII/XIX w.), aż po gotycką rzeźbę Chrystusa Frasobliwego (XVI w.) i stacje drogi krzyżowej. Są to w znacznej części dzieła sztuki snycerskiej. Freski, odkryte przypadkowo w czasie remontu w 1978 r., pochodzą z 1573 r. Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica z 1884 r., w której znajdują się dwa dzwony. Jeden odlano w Poznaniu w 1630 r. na zamówienie ówczesnego miasta Żerniki, drugi został przeniesiony po II wojnie światowej z kościoła ewangelickiego w pobliskim Zrazimiu (tamtejszy neogotycki kościół z 1892 r. jest pozostałością po niemieckich osadnikach; dziś nie pełni już funkcji sakralnej).