Biskupin zawdzięcza sławę znakomicie zachowanym drewnianym pozostałościom pradziejowej osady, którą jeszcze przed II wojną światową nazwano „Polskimi Pompejami”. Dziś jest tu muzeum i rezerwat archeologiczny – najbardziej znany w Europie Środkowej, który został uznany za pomnik historii oraz wyróżniony nagrodą Europa Nostra. Spacerując po tutejszych ścieżkach, odczujemy wyjątkowy klimat, który pozwoli nam wyobrazić sobie, jak wyglądało życie naszych przodków. Miejsce to przez większą część roku tętni życiem, a organizowane imprezy i wydarzenia tematyczne – z Festynem Archeologicznym na czele – są wyjątkową okazją do nauki przez zabawę.

Na terenie biskupińskiego rezerwatu zobaczyć można współczesne pełnowymiarowe rekonstrukcje: obozowiska łowców i zbieraczy z epoki kamienia sprzed 12 tys. lat, osady pierwszych rolników sprzed 6 tys. lat, osiedla obronnego ludności kultury łużyckiej sprzed 2,7 tys. lat oraz wioski wczesnośredniowiecznej z czasów panowania pierwszych Piastów. Są tu również związane z archeologią doświadczalną zagrody ze zwierzętami.

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się lekcje muzealne o różnej tematyce. Realizowane pod okiem fachowców, umożliwiają pogłębianie wiedzy na temat różnych zajęć człowieka w pradziejach. Oferta muzeum związana jest głównie z „żywą historią”, ukazującą życie dawnego osiedla na terenie dzisiejszego Biskupina. Dodatkową atrakcję stanowi rejs statkiem „Diabeł Wenecki” po Jeziorze Biskupińskim.