Dwór z 2. poł. XIX w., który zaprojektował Tytus Skarbek Malczewski – założyciel cukrowni w Żninie. Od frontu zdobi go portyk kolumnowy dźwigający balkon. Dwór otacza park (1,2 ha), w którym rosną głównie wiązy szypułkowe, klony pospolite, jesiony wyniosłe, lipy drobnolistne i robinie akacjowe. Zespół pałacowo-parkowy jest własnością prywatną. Remont przywrócił mu dawną świetność i niepowtarzalny styl. Funkcjonuje tutaj hotel, organizowane są też wydarzenia okolicznościowe.