Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zaprasza w dniach od 27 sierpnia do 26 września na wystawę malarstwa Marcina Jaszczaka pt." Inspiracje", która dostępna będzie w Galerii im. Tadeusza Małachowskiego.

Marcin Jaszczak - w 2002 roku ukończył Studium Techniki Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Swoją edukację kontynuował na Wydziale Edukacji Wizualnej w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego, gdzie w roku 2013 uzyskał dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Tomasza Chojnackiego.
W malarstwie Jaszczaka można zauważyć różne sposoby przedstawiania rzeczywistości, niezależnie od tematu obrazu. Pejzaż, portret, akt lub inna tematyka w formie zbliżona do plakatu ujawnia sprawne posługiwanie się różnymi technikami malarskimi. W jego pracach zobaczyć możemy szeroką paletę możliwości od łagodnych laserunków farby olejnej nakładanych małymi pędzlami do mocnych impasto akrylowych szpachli. Niemal klasyczny realizm widoczny w jednych pracach kontrastuje z innymi, formami: syntetycznymi i geometryczne, plakatowym skrótem myślowym ujawniając w ten sposób współczesną estetykę. Autor Podejmuje próbę połączenia tych dwóch różnych sposobów obrazowania: tradycyjnego z nowoczesnym. W jego pracach widać wyraźnie zainteresowanie historią i współczesnym życiem społecznym.