Muzeum Ziemi Szubińskiej mieści się w historycznym budynku Domu Polskiego, który zbudowany został w 1912 r. z funduszy społeczeństwa polskiego. Założycielem muzeum i pierwszym kustoszem był Zenon Erdmann (1918-2002). Od 2003 r. muzeum nosi imię Zenona Erdmanna.

Muzeum gromadzi muzealia w działach: historia, etnografia, sztuka. Na co dzień czynne dla zwiedzających są ekspozycje stałe pt.:

 - Dzieje Szubina i Ziemi Szubińskiej,
 - Zamek rycerski w Szubinie,
 - Historia harcerstwa,
 - II wojna światowa,
 - Powstanie Wielkopolskie,
 - Kolekcjonerstwo,
 - Lokalna kultura materialna.

Organizowane są także wystawy czasowe na bazie zbiorów muzealnych i depozytów. Spośród cennych eksponatów należy wymienić: proporzec bojowy z 1939 r. dowódcy dywizji gen. Kutrzeby, sztandar skautowski z Bracina z 1916 r., militaria, numizmaty, filatelistykę, stuletnie kryształowe lustro, starodruki sprzed 200 i więcej lat, między innymi odezwa króla Stanisława Augusta z 1792 r., dokumenty i korespondencja sprzed rozbiorów Polski, z czasów Księstwa Warszawskiego oraz niewoli pruskiej. W zbiorach harcerskich cenne są kroniki harcerskie, których zgromadzono ponad 500 tomów oraz czasopisma. Unikalna kolekcja obejmuje fotografie i negatywy, bogaty zbiór książek, jak również plakaty i afisze, dyplomy kalendarze. Stan zbiorów stale wzrasta dzięki licznym darowiznom od osób prywatnych z kraju i zagranicy oraz przekazom organizacji społecznych i instytucji.