Świątynia wzniesiona jako zbór ewangelicki w 1909 r., w miejscu dawnego klasztoru oo. Dominikanów. Po wyzwoleniu miasta w 1945 r. zbór stał się kościołem katolickim. Prace remontowe prowadzone od 2001 r. przywróciły jego wnętrzu pierwotny wygląd. Koś­ciół ma oktog­o­nalne prezbi­terium oraz prostokątną nawę z balkon­ami, przykrytą drew­ni­anym sklepi­e­niem kole­bkowym wspartym na konstrukcji słupowo-drewnianej. Nad budowlą góruje wieża z dzwon­nicą.

We wnętrzu świątyni na uwagę zasługuje obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 2. poł. XVII w., zwany obrazem Matki Bożej Gankowej, oraz wiszący nad ołtarzem barokowy krzyż. Oba te elementy są pozostałością wyposażenia wspomnianego już klasztoru oo. Dominikanów, który istniał w Żninie przez prawie 500 lat. Stacje drogi krzyżowej wykonał miejscowy artysta Edmund Kapłoński metodą intarsji. W parafii, jako jednej z czterech w Polsce, znajdują się relikwie św. Gianny Beretty Molli – patronki rodzin.