Zespół dworsko-parkowy w Sielcu pochodzi z przełomu XVIII i XIX w. Dwór polski o skromnych cechach klasycystycznych otacza park krajobrazowy (12 ha). Park, z uwagi na unikalne walory przyrodnicze, uznany został za najbardziej wartościowe założenie sztuki ogrodowej na Pałukach. Urody i powagi dodaje temu miejscu 21 pomników przyrody (są to m.in. lipy drobnolistne, dęby szypułkowe i bezszypułkowe, klony-jawory, czerwony buk, platan i wiązy), a także dworska nekropolia z 11 grobami. Spoczywają tu m.in. rodzice admirała Józefa Unruga, jego stryj Henryk i hrabia Adolf Potworowski.

Ostatnim właścicielem majątku był admirał Józef Unrug – twórca Marynarki Wojennej w Polsce międzywojennej oraz obrońca Helu podczas kampanii wrześniowej w 1939 r. Obecnie we dworze znajduje się Izba Admiralska – jedyne w Polsce i w całej Europie muzeum gromadzące pamiątki związane z admirałem. Wizyta w obiekcie możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.