Stacja kolejki znajduje się przy bramie prowadzącej na teren Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.