Trasa o długości 5 km (pomiar GPS) biegnie ze Żnina w kierunku miejscowości Skarbienice. Trasa płaska z jednym niewielkim podbiegiem. Nawierzchnia asfaltowa. W odległości 2,5 km od startu umiejscowiony będzie nawrót. Start i meta umiejscowione będą na ulicy Szkolnej w Żninie w okolicach kortu tenisowego. Najbliższa posesja pod nr 14.

Opłata startowa:
- do 3 stycznia 2020 - 25 zł od zawodnika,
- w dniu zawodów 12 stycznia 2020 – 35 zł od zawodnika.

Limit uczestników biegu wynosi 200 osób.