Stojąca na żnińskim rynku wieża, wzniesiona w XV w., od zawsze przyciągała uwagę. Nazywana jest potocznie basztą, choć nigdy nie pełniła funkcji obronnych. Murowana budowla miała chronić dokumenty miejskie przed zniszczeniem. Obok roli ratusza, wieża pełniła też funkcję reprezentacyjną i świadczyła o bogactwie mieszkańców Żnina.

Przez kolejne wieki zmieniało się przeznaczenie budowli (było tu m.in. więzienie, archiwum miejskie, straż pożarna). Obecnie mieści się w niej ekspozycja Muzeum Ziemi Pałuckiej poświęcona historii miasta.