dystans (km) wysokość m n.p.m.

Rezerwat torfowiskowy (12,88 ha) jest położony na południe od miejscowości Drewno ( Nadleśnictwo Gołąbki). Utworzony został w celu zachowania, ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych, źródeł rzeki Gąsawki. Występuje tu sporo gatunków chronionych lub rzadkich, m.in. kruszczyk błotny, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, pierwiosnka lekarska, czerniec gronkowy, czosnek niedźwiedzi, pływacz drobny. Dominującym typem lasu jest łęg olszowy, przechodzący na skarpach w zbiorowisko o cechach grądu zboczowego.

Na terenie rezerwatu znajduje się piesza ścieżka przyrodniczo-leśna „Dolina rzeki Gąsawki”. Przebiega przez malownicze tereny leśne, kształtowane od tysiącleci przez meandrującą rzeczkę. Jej atrakcyjność podnoszą liczne rozlewiska. Na ścieżce prezentowane są zagadnienia z zakresu ochrony przyrody oraz wybrane tematy z gospodarki leśnej. Wzdłuż całej trasy (1,8 km) jest 11 przystanków, które oznaczono tablicami informacyjnymi.