Korzystanie z jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Żnińskiego reguluje Uchwała Rady Powiatu w Żninie. Przed wypłynięciem na wody prosimy o zapoznanie się z jej treścią.