Budynek do dziś nazywany magistratem był początkowo siedzibą władz miejskich Żnina. Od 1993 r. jest siedzibą Muzeum Ziemi Pałuckiej.

Na przełomie XIX i XX w. w mieście powstało szereg obiektów użyteczności publicznej, m.in. straż pożarna, szpital, rzeźnia, wodociągi i gazownia. W 1906 r. wzniesiono przy rynku budynek przeznaczony na siedzibę burmistrza (do dziś nieukończony) . Do 1919 r. mieściła się w nim administracja niemieckich władz miasta. Po zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim obiekt przeszedł w ręce polskie i nadal pełnił te same funkcje. Po wojnie został zaadaptowany na potrzeby Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Był tutaj także Urząd Stanu Cywilnego i inne placówki użyteczności publicznej.