Kościół zbudowany w 1831 r. w stylu klasycystycznym, z elementami neogotyckimi. Oprócz kościoła zespół sakralny obejmuje drewnianą dzwonnicę z XIX w., grobowiec-mauzoleum rodzinny Schedlin-Czarlińskich z początku XX w. i cmentarz przykościelny założony w 1. poł. XIX w.