Miejsce, w którym historia regionu splata się z historią Polski. W 1227 r. w pobliskiej Gąsawie odbywał się zjazd książąt dzielnicowych. Podczas niego, na polach wsi Marcinkowo Górne, śmierć poniósł książę krakowsko-sandomierski Leszek Biały. Śmierć księcia miała poważne konsekwencje dla dziejów kraju. Wydarzenia które rozegrały się w Gąsawie i pobliskim Marcinkowie Górnym rozwiały nadzieje i blisko o 100 lat opóźniły zjednoczenie dzielnic rozbitej Polski.

Aby upamiętnić śmierć księcia 700 lat później, tj. w 1927 r., postawiono tutaj pomnik – dzieło Jakuba Juszczyka, znanego rzeźbiarza okresu międzywojennego. Zniszczony w czasie II wojny światowej monument został odtworzony w 1973 r. Autorem obecnego pomnika jest Rudolf Rogatty.