Zespół dworski, który tworzy barokowy dworek z 1. poł. XVIII w., dwie oficyny z początku XIX w. oraz stajnia. Całość otacza park krajobrazowy z poł. XIX w. (2,51 ha). Bramę wjazdową zdobią rzeźby dwóch wojów piastowskich – oryginalne dzieła Jakuba Juszczyka. Dwór oferuje pokoje gościnne oraz bogate menu w restauracji.

Nieopodal dworu, na skraju parku stoi pomnik Leszka Białego, zdradziecko zamordowanego podczas zjazdu książąt piastowskich w 1227 r.