Rezerwat leśny (53,24 ha) położony na terenie Nadleśnictwa Gołąbki. Celem ochrony jest utrzymanie mozaiki zbiorowisk żyznej buczyny niżowej na terenach niewapiennych oraz grądu środkowoeuropejskiego, wraz z zachodzącymi w nich procesami ekologicznymi.