Bogactwem naturalnym regionu jest kamień wapienny. Skały wapienne są tu bardzo czyste, stanowią dobry surowiec do produkcji wapna i cementu. Eksploatację kruszywa metodą odkrywkową rozpoczęto w 1860 r. W jej wyniku powstały wyrobiska o głębokości dochodzącej do 150 m oraz wysokie hałdy. Po zamknięciu kamieniołom został zalany wodą. Obecnie funkcjonuje tam Centrum Nurkowe „Piechcin”. Akwen jest unikalny ze względu na doskonałą przejrzystość wody. Białe skały wapienne i lazurowa tafla jeziora w słoneczne dni przypominają chorwackie wybrzeże.