LOT Pałuki partnerem projektu pn. IX Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – Region na talerzu.

Tytuł projektu: IX Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – Region na talerzu
Lider: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Partnerzy: Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Spraw, Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI
Czas trwania: 02.01.2023 r. – 31.10.2023 r.
Budżet: 208.668,95 złOdbiorcy projektu:
• osoby prowadzące lub planujące prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich oraz osoby zaangażowane w rozwój turystyki na obszarach wiejskich;
• właściciele obiektów turystyki wiejskiej, biorący udział w konkursie AGRO-wczasy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.


 

W ramach projektu zaplanowano organizację konferencji oraz pięciu wyjazdów studyjnych, podczas których uczestnicy pogłębią wiedzę z zakresu turystyki kulinarnej. Kujawsko-pomorska wieś w swojej złożoności i różnorodności stanowi niewyczerpane źródło zasobów do budowania atrakcyjnej oferty turystycznej. Obszary wiejskie odgrywają kluczowa rolę dla pozyskiwania żywności, jednak nie tylko ze względów czysto produkcyjnych. Bogactwo kulturowe naszego regionu przejawia się m.in. w silnie identyfikowalnym dziedzictwie kulinarnym, które samo w sobie stanowi magnes przyciągający turystów, zarówno lokalnych, jak i spoza województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt ma na celu także prezentację dobrych praktyk z zakresu prowadzenia działalności w ramach turystyki wiejskiej, co nastąpi poprzez organizację konkursu AGRO-wczasy. W konkursie oceniane są obiekty położone na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, które świadczą usługi turystyki wiejskiej i/lub oferują posiłki o charakterze regionalnym.

Udział w projekcie stanowi okazję do poszerzenia wiedzy i wypromowania swojego obiektu, jak również do poszerzenia sieci kontaktów i nawiązania współpracy. Projekt skierowany jest do właścicieli obiektów turystyki wiejskiej – zarówno rolników, jak i przedsiębiorców, a także osób zaangażowanych w rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Z uczestnictwa mogą skorzystać również osoby planujące rozpocząć działalność turystyczną na obszarach wiejskich.Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich