Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI zakończyła realizację projektu pn. „Rozwój systemu informacji turystycznej na terenie Pałuk – Powiat Żniński” dofinansowanego ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 a będących w dyspozycji LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.


W ramach operacji zrealizowano następujące zadania:
1. kampania promocyjna regionu na portalu Onet Podróże,
2. wykonanie zestawu 70 zdjęć (tradycyjne + dron),
3. opracowanie i wydanie zestawu ulotek tematycznych w 3 wersjach językowych (12 wersji tematycznych w języku polskim oraz po 10 wersji w języku angielskim i niemieckim),
4. zakup stojaków do ulotek,
5. wykonanie zestawu gadżetów z logiem Pałuki, w tym:
    - ramki pod tablice rejestracyjne,
    - magnesy,
    - widokówki (6 wzorów),
    - torby ekologiczne.

Pierwotnie planowano, że projekt zrealizowany zostanie do czerwca 2021 r. Jednak z uwagi na panującą pandemię i ograniczenia został wydłużony do listopada br.

Ulotki oraz gadżety dostępne są w biurze Informacji Turystycznej w Żninie oraz w wybranych obiektach turystycznych w regionie.

Wartość projektu: 122 612,34 zł (szacunkowa na etapie wniosku wartość operacji: 138 609,96 zł)
Kwota dofinansowania ze środków PROW: 98 077,00 zł