Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI, w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój systemu informacji turystycznej na terenie Pałuk – Powiat Żniński” dofinansowanego ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na wykonanie zestawu ulotek tematycznych.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajduja się w poniższych dokumentach:
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty